Frågor & svar

Vanliga frågor & svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna som vi får.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några fler frågor eller funderingar som du vill ha svar på.

Vi har ett unikt upplägg där eleverna hos oss får dubbel kompetens, dvs. alla elever läser både Teknikprogrammet för högskolebehörighet och Industritekniska programmet för yrkeskompetens. När du söker till Mälardalens Tekniska Gymnasium söker du in till Industritekniska programmet – IN. Under utbildningen gång väljer du sedan om du vill ha gymnasieexamen från Teknikprogrammet alternativt Industritekniska programmet.
Ja, alla elever som går på Mälardalens Tekniska Gymnasium får från grundläggande upp till särskild högskolebehörighet beroende på vilken inriktning man väljer. Utöver högskolebehörighet får samtliga elever även en bred yrkeskompetens vilket ger dig dubbel kompetens. Du kan till exempel plugga vidare till civilingenjör inom många olika områden.
Några exempel på yrken som du kan arbeta med efter att ha gått på Mälardalens Tekniska Gymnasium är maskinoperatör, underhållstekniker, montör, tekniker, kalibrerare, elektriker, verktygsmakare, maskintekniker och materialhanterare.

Skolstart 2024 är onsdag 14 augusti, vecka 33

Antagningsgränsen förändras från år till år. Du kan följa statistik för det preliminära valet och slutgiltliga valet på gymnasieantagningen.storsthlm.se

Föregående antagningsår (2023) hamnade antagningsgränsen på 270. 

(Observera dock att det efter slutantagningen tenderar att justeras något då elever byter platser mellan skolor innan skolstart. Det är därför viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter i antagningssystemet så att vi kan kontakta dig vid ev. reservplats!)

Hos oss varvar vi teoriveckor och praktiska veckor. Det innebär att du läser teorikurser en vecka, som till exempel svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och fysik. Veckan därpå läser du en yrkeskurs som kan vara datorstyrd produktion, robotteknik eller produktutveckling.
På teoriveckorna börjar du kl. 8.00 och dagen slutar kl.15.50. Du har ett ämne på förmiddagen och ett ämne på eftermiddagen och lektionerna är alltid lärarledda.
På verkstadsveckor börjar eleverna kl. 8.00 på måndagar och kl. 7.15 tisdag till fredag och slutar kl.16.00 alla dagar. 

På verkstadsveckor har du en kurs hela veckan i en grupp om 6 elever med en lärare. I de flesta kurser har du din egen maskin hela veckan.

Du får dessutom frukost och lunch varje dag som serveras i Scanias personalmatsal. 
Om du vill vara elev för en dag på skolan för att få din egen uppfattning om hur det är att gå på Mälardalens Tekniska Gymnasium är du varmt välkommen på en prova-på-dag 

När du börjar gymnasiet övergår barnbidraget till studiebidrag och detta betalas ut till samtliga gymnasieelever av CSN.

Våra elever får ytterligare 1000 kr i studiebonus varje månad av Scania och AstraZeneca som betalas ut under studietiden.

I utbildningen ingår det även betald sommarpraktik för alla elever, 4 veckor mellan åk 1 och 2 samt 8 veckor mellan årskurs 2 och 3. Det är avtalsenlig ferielön som förhandlas mellan Scania, AstraZeneca och facken inför varje år. 

Ja, du behöver vara teknikintresserad eller i alla fall ha viljan att lära dig mer om teknik. Teknik är den gemensamma nämnaren på skolan och under utbildningens första år får du lära dig grunderna inom många olika spännande teknikområden. Under andra året fördjupar du dina kunskaper och till tredje året väljer du vilket område du vill specialisera dig inom. Känner du dig osäker på om Mälardalens Tekniska Gymnasium är någonting för dig har vi många olika event i vår kalender, som t ex prova-på-dag. På en prova-på-dag har du möjlighet att komma hit för att skapa din egen uppfattning om skolan och den utbildning vi bedriver.

Hittar du inte svaret på din fråga?