Industritekniska Programmet på Mälardalens Tekniska Gymnasium: Fördelar & Möjligheter

Om programmet

Vår unika teknikutbildning ger dig dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Under tre år läser du både industritekniska programmet och teknikprogrammet, vilket ger dig:

• Garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca efter examen tack vare gedigen yrkeserfarenhet och högskolebehörighet.

• Praktisk erfarenhet och kunskap om arbetslivet genom programmets starka koppling till Scania, AstraZeneca och Telge.

• Högre studietakt jämfört med industritekniska programmet på vanliga gymnasieskolor. Du satsar mer, men får också mer tillbaka.

Programmets upplägg

Årskurs 1: Bred teknisk utbildning med tillgång till samma moderna utrustning som används i produktionen på Scania och AstraZeneca.

Årskurs 2: Fördjupade kunskaper inom både industritekniska programmet och teknikprogrammet.

Årskurs 3: Specialisering inom ditt favoritområde. Oavsett val är du garanterad sex månaders anställning på Scania eller AstraZeneca.

1 000 kr per månad i studiebonus

Garanterad betald sommarpraktik

Garanterad sex månaders anställning

Minst grundläggande högskolebehörighet

Hur det går till

Inriktningar och programfördjupning för industritekniska programmet

Inriktningen Produkt- och maskinteknik ger dig kunskaper och färdigheter i hantering av verktyg, industriell utrustning samt material. Inom programfördjupningen kan du välja mellan:

• Produktions- och bearbetningsteknik
• Underhåll mekanik
• Underhåll automation
• Design- och produktionsutveckling

Tack vare kombinationen av industritekniska programmet, teknikprogrammet och vårt nära samarbete med industrin är alla dessa specialiseringar möjliga hos oss.

Första året

Årskurs 1 ger en bred teknisk grund – med yrkesförberedande färdigheter

Första året hos oss bygger på att du med industritekniska programmet som bas ska få en så bred utbildning som möjligt, oavsett om du vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare.

Redan under ditt första år hos oss får du en bred teknisk grundutbildning från industritekniska programmet där du bland annat får lära dig CNC-, robot- och bearbetningsteknik. Du får också tillgång till den senaste utrustningen som används på företagen idag. Vi varvar utbildning genom att varannan vecka koncentrera oss på teoretiska kurser för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden med utgångspunkt från industritekniska programmet med kurser som robotprogrammering, svarvning och praktisk ellära. Under första året kommer du dessutom att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) i 3 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge. Vi kan tack vare våra ägarföretag även erbjuda betald sommarpraktik i 4 veckor mellan årskurs 1 och 2 vilket är mer vad du hade fått på en annan skola med industritekniska programmet.

Andra året

Fördjupning på industritekniska programmet i årskurs 2 – med stark koppling till näringslivet

Under andra året får du fördjupa dina kunskaper inom ramen för både industritekniska programmet och teknikprogrammet och skapa de bästa förutsättningarna för dig inför framtida arbeten och eventuella studier.

Under ditt andra år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom tex. CNC- och robotteknik. Du får även utbilda dig inom underhållsteknik och produktutveckling. Vi fortsätter också varva utbildningen genom att varannan vecka koncentrera oss på de teoretiska fortsättningskurserna i varje ämne för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden med industritekniska programmet som bas och kurser som fräsning, svetsning och mekatronik. Under årskurs 2 väljer du vilken nivå på högskolebehörighet du vill satsa på även om industritekniska programmet ligger som grund för en garanterad anställning. Under andra året är det 6 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Scania, AstraZeneca eller Telge. Tack vare våra ägarföretag kan vi även erbjuda betald sommarpraktik i 8 veckor mellan årskurs 2 och 3, vilket är ett unikt upplägg jämfört med andra skolor som erbjuder programmet.

Tredje året

Specialisering i årskurs 3 för industritekniska programmet – med garanterad visstidsanställning

Under tredje året får du specialisera dig på de ämnen som du brinner för. Du får välja mellan produktions- och bearbetningsteknik, underhållsteknik automation, underhållsteknik mekanik samt design- och produktionsutveckling. Allt detta för att kunna få en bra anställning direkt efter studenten från industritekniska programmet på Mälardalens Tekniska Gymnasium.

Under ditt tredje år väljer du att rikta in dig på den teknik du tycker är roligast och mest intressant. Gymnasiearbetet genomför du under APL ute på företagen i ett skarpt projekt. Vi varvar utbildning med kurser som CAD/CAM, programmerbara styrsystem och design från industritekniska programmet med bland annat kemi och engelska 7 för den dubbla kompetensen. Efter studenten är du garanterad 6 månaders visstidsanställning om du uppfyller alla krav och förväntningar under dina tre år hos oss på industritekniska programmet. Du har även högskolebehörigheten med dig för eventuella framtida studier.

Tredje året

Valbara paket i Årskurs 3

På Mälardalens Tekniska Gymnasium satsar vi på att du som går hos oss ska få en gedigen yrkes- och högskoleförberedande utbildning från både industritekniska programmet och teknikprogrammet. När du är färdig hos oss kommer du att vara väl förberedd på de utmaningar som väntar på framtida arbetsplatser och högskolestudier. Vi och företagen bakom skolan värderar yrkeskompetensen och industritekniska programmet högt för att du som elev ska vara en eftertraktad medarbetare i framtiden. Om du sedan väljer att läsa vidare kommer du att vara väl förberedd även på de utmaningar som väntar på högskola och universitetet eftersom du också läst teknikprogrammet.

I årskurs 3 får du välja mellan följande specialiseringar, produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik och automation samt design- och produktionsutveckling med industritekniska programmet som grund.