Industritekniska programmet

Om programmet

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet på tre år.

Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca eftersom du har en gedigen yrkeserfarenhet med dig tillsammans med högskolebehörighet.

Industritekniska programmet hos oss har en stark kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasietiden får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än om du skulle gå industritekniska programmet i en vanlig gymnasieskola. Du satsar mer, men får också mer tillbaka.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teknisk utbildning med tillgång till den senaste utrustningen som även används i produktionen på Scania och AstraZeneca. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper inom ramen för både industritekniska programmet och teknikprogrammet. Till tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera är du garanterad sex månaders anställning på Scania eller AstraZeneca mycket tack vare den gedigna grunden från industritekniska programmet.

1 000 kr per månad i studiebonus

Garanterad betald sommarpraktik

Garanterad sex månaders anställning

Minst grundläggande högskolebehörighet

Hur det går till

Inriktningar och programfördjupning för industritekniska programmet

Inriktningen Produkt och maskinteknik för industritekniska programmet ger dig kunskaper och färdigheter i hanteringen av verktyg och industriell utrustning samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inom programfördjupning får du välja mellan att specialisera dig mot produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik, underhåll automation eller design- och produktionsutveckling. Alla dessa val är möjliga på industritekniska programmet hos oss tack vare den dubbla kompetensen från både industritekniska programmet och teknikprogrammet samt vårt nära samarbete med industrin.

Första året

Årskurs 1 ger en bred teknisk grund – med yrkesförberedande färdigheter

Första året hos oss bygger på att du med industritekniska programmet som bas ska få en så bred utbildning som möjligt, oavsett om du vill börja jobba direkt efter gymnasiet eller studera vidare.

Redan under ditt första år hos oss får du en bred teknisk grundutbildning från industritekniska programmet där du bland annat får lära dig CNC-, robot- och bearbetningsteknik. Du får också tillgång till den senaste utrustningen som används på företagen idag. Vi varvar utbildning genom att varannan vecka koncentrera oss på teoretiska kurser för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden med utgångspunkt från industritekniska programmet med kurser som robotprogrammering, svarvning och praktisk ellära. Under första året kommer du dessutom att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) i 3 veckor på Scania, AstraZeneca eller Telge. Vi kan tack vare våra ägarföretag även erbjuda betald sommarpraktik i 4 veckor mellan årskurs 1 och 2 vilket är mer vad du hade fått på en annan skola med industritekniska programmet.

Andra året

Fördjupning på industritekniska programmet i årskurs 2 – med stark koppling till näringslivet

Under andra året får du fördjupa dina kunskaper inom ramen för både industritekniska programmet och teknikprogrammet och skapa de bästa förutsättningarna för dig inför framtida arbeten och eventuella studier.

Under ditt andra år fortsätter du att fördjupa dina kunskaper inom tex. CNC- och robotteknik. Du får även utbilda dig inom underhållsteknik och produktutveckling. Vi fortsätter också varva utbildningen genom att varannan vecka koncentrera oss på de teoretiska fortsättningskurserna i varje ämne för att veckan därpå ha praktisk undervisning i verkstaden med industritekniska programmet som bas och kurser som fräsning, svetsning och mekatronik. Under årskurs 2 väljer du vilken nivå på högskolebehörighet du vill satsa på även om industritekniska programmet ligger som grund för en garanterad anställning. Under andra året är det 6 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på Scania, AstraZeneca eller Telge. Tack vare våra ägarföretag kan vi även erbjuda betald sommarpraktik i 8 veckor mellan årskurs 2 och 3, vilket är ett unikt upplägg jämfört med andra skolor som erbjuder programmet.

Tredje året

Specialisering i årskurs 3 för industritekniska programmet – med garanterad visstidsanställning

Under tredje året får du specialisera dig på de ämnen som du brinner för. Du får välja mellan produktions- och bearbetningsteknik, underhållsteknik automation, underhållsteknik mekanik samt design- och produktionsutveckling. Allt detta för att kunna få en bra anställning direkt efter studenten från industritekniska programmet på Mälardalens Tekniska Gymnasium.

Under ditt tredje år väljer du att rikta in dig på den teknik du tycker är roligast och mest intressant. Gymnasiearbetet genomför du under APL ute på företagen i ett skarpt projekt. Vi varvar utbildning med kurser som CAD/CAM, programmerbara styrsystem och design från industritekniska programmet med bland annat kemi och engelska 7 för den dubbla kompetensen. Efter studenten är du garanterad 6 månaders visstidsanställning om du uppfyller alla krav och förväntningar under dina tre år hos oss på industritekniska programmet. Du har även högskolebehörigheten med dig för eventuella framtida studier.

Tredje året

Valbara paket i Årskurs 3

På Mälardalens Tekniska Gymnasium satsar vi på att du som går hos oss ska få en gedigen yrkes- och högskoleförberedande utbildning från både industritekniska programmet och teknikprogrammet. När du är färdig hos oss kommer du att vara väl förberedd på de utmaningar som väntar på framtida arbetsplatser och högskolestudier. Vi och företagen bakom skolan värderar yrkeskompetensen och industritekniska programmet högt för att du som elev ska vara en eftertraktad medarbetare i framtiden. Om du sedan väljer att läsa vidare kommer du att vara väl förberedd även på de utmaningar som väntar på högskola och universitetet eftersom du också läst teknikprogrammet.

I årskurs 3 får du välja mellan följande specialiseringar, produktions- och bearbetningsteknik, underhåll mekanik och automation samt design- och produktionsutveckling med industritekniska programmet som grund.